Παιδικά δημιουργικά εργαστήρια κεραμικής.

Project Description

γνωριμία με τις τεχνικές της κεραμικής τεχνης

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαρία να μάθουν τις βασικές τεχνικές της κεραμικής, να κατασκευάσουν τα δικά τους αντικείμενα στον πηλό τα οποία θα παραλαμβάνουν ψημένα και γυαλωμένα.

Κάθε κύκλος συναντήσεων θα αποτελεί ένα συναρπαστικό ταξίδι   σε διάφορους πολιτισμούς των αρχαίων χρόνων, αλλά και σε σύγχρονες εποχές, μελετώντας και εξερευνώντας τη ζωή των παιδιών σε αυτές αλλά και όλων των ανθρώπων.

Τα παιδιά με αυτόν τον τρόπο εισάγονται στο χρόνο και το χώρο της ιστορίας, αναπτύσσουν την κριτική- συγκριτική τους ικανότητα  με τρόπο βιωματικό και παιγνιώδη.

Ταυτόχρονα η  ενασχόληση με τον πηλό μπορεί να αυξήσει την ικανότητα συγκέντρωσης, να ενισχύσει την αντίληψη και την παρατηρητικότητα, ενώ δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνήσουν τα συναισθήματά τους, τον εαυτό τους και τους άλλους μέσα από τη συνεργασία, τον πειραματισμό και την ανταλλαγή ιδεών.

Project Details