Ισπανικά- play group

Project Description

Παίζω και μαθαίνω Ισπανικά

Hola! Φέτος στο «Βύσσινο» μαθαίνουμε Ισπανικά παίζοντας και δημιουργώντας!!

Βασικό παράγοντα για την επιτυχή πρώιμη εκμάθηση της ισπανικής γλώσσας αποτελούν οι “βέλτιστες συνθήκες” που διαμορφώνουμε μέσα από την υιοθέτηση διδακτικών προσεγγίσεων κατάλληλων για τους μαθητές ηλικίας 5-8 και 9-12 ετών Το παιγνίδι έχει αναγνωριστεί ως ένα αποτελεσματικό μέσο γλωσσικής εκμάθησης, καθώς μέσα σε ένα παιγνιώδες, και ευχάριστο περιβάλλον, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των μαθητών, να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον τους και να εξασφαλίσει την αυθόρμητη συμμετοχή τους στη διαδικασία μάθησης.

Το εργαστήριο Ισπανικά Creative learning, στηρίζεται στην αξιοποίηση δημιουργικών δραστηριοτήτων (παιχνιδιών, τραγουδιών, κατασκευών) και των πλεονεκτημάτων που σχετίζονται με τη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, την αφύπνιση της διαπολιτισμικής συνείδησης, καθώς και τη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι σε άλλες γλώσσες και πολιτισμούς. Θέτουμε ως στόχο η πρώτη επαφή των μικρών μαθητών με την ισπανική γλώσσα να λαμβάνει χώρα σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό, παιγνιώδες και διασκεδαστικό πλαίσιο.

Με την παιδαγωγό – καθηγήτρια Ισπανικών Πέτυ Γκιόκα

Project Details